Průmyslový a produktový design

Design musí zohlednit funkci daného zařízení nebo stroje, konstrukce, materiály a výrobu. Design chápeme jako spojení estetiky, funkce a technického řešení. K tomu využíváme znalosti získané z mnohaleté praxe. Používáme nejmodernější nástroje na trhu. Pro skicování reMarkable a pro 3D modelování „SolidWorks“.

Nabídka konstrukčních/designových prací

 • kompletní konstrukční návrhy přípravků, strojů a dalších
 • tvorba výkresové dokumentace dle požadavků zákazníka
 • převod stávající dokumentace do elektronické podoby (digitalizace výkresů)
 • 3D virtuální modelování, vizualizace součástí a dílů
 • tvorba přídavné a doprovodné dokumentace (návody, obrázky, montážní plány, propagační publikace, atd.)
 • výkresová dokumentace k již vyrobeným a existujícím dílům i strojům
 • zpracování výkresové a jiné dokumentace k 3D modelům
 • tisk výkresové a jiné dokumentace
 • zajištění výroby prototypových a malosériových výrobků
 • převod výkresů do digitální podoby
 • převod z 2D do 3D podoby
 • příprava dat pro stroje
 • Pohybová studie(vizualizace)

Zaměření konstrukční činnosti

 • vývoj a design produktu
 • lisovací, stříhací a ohýbací přípravky
 • montážní přípravky
 • svařovací přípravky
 • montované a svařované celky
 • tvorba výrobní dokumentace k již vyrobeným strojům a zařízením
 • tvorba výkresové dokumentace z dodaných 3D modelů